P

o absolvovaní  prípravy sa začne samotná výstavbu Vášho budúceho domova. Kľudne sa usadte, pravidelne svoj budúci rodinný dom navštevujte a tešte sa svoje nové bývanie.

  • Ako pracujeme?

Naším cieľom je postaviť pre Vás rodinný dom podľa Vašich predstáv. Všetko robíme tak aby ste sa na miesto starostí s výstavbou rodinného domu venovali radostiam s blížiacim sa sťahovaním do svojho nového priestoru. Priestoru podľa Vašich predstáv.
A preto sme vyvinuli systém našej práce postavený napríklad na nasledovných stavebných, ekonomických alebo manažérskych postupoch.

  • Špecifický tím pre špecifický rodinný dom

Vychádzajúc z výsledkov prípravy a Vašich potrieb, zostavíme tím našich ľudí, ktorí  budú budovať Váš rodinný dom. Zloženie tímu vychádza z Vašich predstáv a preto je jedinečný. Tím je motivovaný podávať najlepšie výkony v oblasti kvality, ktorú pravidelne meriame. Naši ľudia sú motivavní podávať najlepšie výkony, čo výrazne mení ich ochotu, túžbu a ciele.

  • Jasný  harmonogram, pravidelné stretnutia

Podľa dohody sme schopní  postaviť rodinný dom už do troch mesiacoch od zahájenia výstavby. So zákazníkom pravidelne výstavbu hodnotíme, ak je potrebné  a možné materiály, postupy alebo technologie upravujeme.

  • Pravidelný  hodnotiaci model

Počas výstavby sme identifikovali hlavné míľniky stavby, ktoré keď  prekročíme, nie je cesta späť. A z toho dôvodu pred dosiahnutím každého tohto bodu výstavbu spoločne hodnotíme s cieľom splnenia vytýčených cieľov.

  • Ukončenie výstavby, „pridelenie značky“ a záruka

Po ukončení  výstavby naše práce ukončíme, zákazník získa značku a certifikát. Súčasne začína platiť záruka. Zákazník získa kontaktné  údaje na prípadné otázky po dokončení